:
VISI, MISI DAN OBJEKTIF


                                                                                                                                   

 VISI

Menjadi pusat pengajian Islam yang terunggul seiring dengan perkembangan semasa

 
 MISI
Melahirkan huffaz dan muhaddisin yang mengamalkan al-Quran dan as-Sunnah dalam kehidupan
Menggabungkan sistem pengajian turath dan kontemporari untuk membentuk ulama’ dan umara’ yang sufi haraki
Membentuk generasi yang mengamalkan Islam yang menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan
Menanamkan sifat cintakan Allah dan baginda Rasulullah S.A.W. dengan mengamalkan sunnah baginda semampu mungkin
Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam kehidupan di PPDHPP
 
OBJEKTIF
Melahirkan santri-santri huffaz al-Quran yang berilmu dan berakhlak mulia, yang menguasai pelbagai sudut ilmu al-Quran sebagai persiapan dan penyediaan untuk memasuki pembelajaran semasa di PPDHPP
 
TEMA
"Melahirkan Ulamak Pewaris Nabi"