:
Sistem Pengajian


Sistem pengajian selama 11 tahun dengan dibahagikan kepada 5 marhalah:

 • Marhalah Ibtidaiyyah - Hafazan dan Syahadah al-Quran selama 5 tahun
  • Membaca al-Quran sehingga khatam selama 1 tahun
  • Menghafal 30 juzuk al-Quran selama 3 tahun
  • Syahadah al-Quran selama 1 tahun
  • Pelajaran lain yang turut diajar ialah Asas Fardhu Ain, Tajwid, Akhlak dan Pelajaran Jawi
 • Marhalah I’dadiyyah - Menghafal matan-matan asas selama 2 tahun
  • Ummul Barahin
  • Jauharatul Tauhid
  • Tuhfatul Atfal
  • Muqaddimah al-Jazari
  • Safinatun Naja
  • Matan Abi Suja’
  • Matan Zubad
  • Matan al-Ajurrumiyyah
  • Matan Alfiah Ibnu Malik
  • Matan al-Bina’ wal Asas
  • Matan al-‘Izzi
  • Matan al-Baiquniyyah
  • Matan Waraqat
  • Matan as-Sulam
  • Hadis 40 Imam Nawawi
  • Hadis 40 Akhlak Nabi
 • Marhalah Thanawiyyah - Pengajian kitab Turath dan SPM selama 2 tahun
  • Pengajian kitab matan-matan asas secara bertalaqqi
  • Kelas SPM
 • Marhalah ‘Aaliyah - Pengajian peringkat STAM selama 1 tahun
 • Marhalah Dauratul Hadis - Pengajian hadis daripada Kutub as-Sittah iaitu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan at-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan an-Nasaie selama 1 tahun

 

Pelajar terlibat dengan aktiviti kokurikulum seperti Jabatan Amal, kem tahunan, qasidah, berzanji, taranum dan sukan tahunan